متن فوتر

موسسه آموزش عالی آزاد ماهان مفتخر است به عنوان تنها برگزار کننده طرح تدریس الکترونیکی، بعد از 9 سال اجرا در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد، همچون سالیان گذشته اقدام به برگزاری دوره های ویژه کنکور نماید.

کلاس Online فضای آموزش هوشمند مجازی است که مختص داوطلبینی است که به دلیل عدم سکونت در تهران و یا نداشتن وقت کافی امکان شرکت در کلاس های آمادگی کنکور را ندارند.

 مطالب مرتبط
فیلم کلاس آنلاین درس نوروسایکولوژی دکتری|موسسه ماهان
فیلم کلاس آنلاین درس آسیب شناسی دکتری|موسسه ماهان
فیلم کلاس آنلاین درس روانشناسی رشد دکتری|موسسه ماهان
فیلم کلاس آنلاین درس آمار و روش های تحقیق دکتری|موسسه ماهان
نمونه فیلم های دروس رشته روانشناسی
راهنمای استفاده از کلاسهای آنلاین
آموزش نحوه ورود به همایش آنلاین حسابداری-موسسه ماهان
نمونه کلاسهای آنلاین دکتری-موسسه ماهان
آموزش نحوه ورود به همایش آنلاین ریاضی عمومی (کارشناسی ارشد)-موسسه ماهان
آموزش نحوه ورود به همایش آنلاین ریاضی و آمار (کارشناسی ارشد)-موسسه ماهان
برچسب ها -